Rysy

Chata pod Rysmi 2250m

left.gif (167 Byte)rysyfero.jpg (70722 Byte)right.gif (167 Byte)

______________________________________________________________________

Photo: F. Zboray, 1995                                                      Hohe Tatra                         Home Page